Ταυτότητα

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, την συντήρηση πρασίνου καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.

Περισσότερα

Διοικηση

 • Μήνυμα Δημάρχου

  Αγαπητοί συμπολίτες,
  ο Δήμος μας έχει το προνόμιο να περιβάλλεται από βουνό και θάλασσα, με πολλούς χώρους πρασίνου, περιπάτου, πλατειών, παιδικών (περισσότερα…)

  Δήμαρχος
 • Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, εργαζόμαστε καθημερινά για μια πιο Καθαρή Πόλη, για ένα πιο ασφαλές και όμορφο περιβάλλον, αλλά και για την επιθυμητή αλλαγή νοοτροπίας (περισσότερα…)

  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 • Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος κατέστησε σαφές ότι η καθαριότητα του Δήμου μας θα είναι βασική προτεραιότητά του. Το έργο που αναλάβαμε δεν ήταν εύκολο.  (περισσότερα…)

  Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος