Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, εργαζόμαστε καθημερινά για μια πιο Καθαρή Πόλη, για ένα πιο ασφαλές και όμορφο περιβάλλον, αλλά και για την επιθυμητή αλλαγή νοοτροπίαςκαι παιδείας με επίκεντρο την ανακύκλωση, το σεβασμό στη φύση και τον συνάνθρωπο.

Η ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η προμήθεια νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας, η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 15415, η έξυπνη smart εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου», η δημιουργία πολλών νέων ρευμάτων ανακύκλωσης, η ανάπλαση πολλών πάρκων αναψυχής και παιδικών χαρών, η σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δασοπροστασίας, είναι μερικά από τα πολλά πεπραγμένα του τομέα καθαριότητας , πρασίνου και πολιτικής προστασίας που χαρακτηρίζουν την εργώδη προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας στο Ελληνικό Αργυρούπολη.

Η μάχη είναι συνεχής και δεν επιτρέπει εφησυχασμούς.

Σε αυτή την προσπάθεια για ανθρώπινη και καθαρή Πόλη, σας χρειαζόμαστε συνεργάτες. Χωρίς τους Δημότες μας δεν θα μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε το περιβάλλον και την Πόλη που θέλουμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας.

Βασίλης Κρητικός – Αντιδήμαρχος

Υπηρεσιακό. Τηλ.: 2132026034

Γραμματεία. Τηλ.: 2132026000
e-mail: kritikosbasilis@gmail.com