Απομάκρυνση των παροπλισμένων βαρέων οχημάτων

19 Δεκεμβρίου 2017

Απομάκρυνση των παροπλισμένων βαρέων οχημάτων του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης.

Μετά την παραλαβή του νέου στόλου οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης που αντικατέστησε τον πεπαλαιωμένο και δαπανηρό εξοπλισμό καθώς και την τακτοποίηση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων και οφειλών που εκκρεμούσαν από την συνεννόηση του Καλλικρατικού Δήμου, σειρά είχε η ολοκλήρωση της απομάκρυνση πλήθους βαρέων οχημάτων και επιβατικών από το νεκροταφείο οχημάτων του εργοταξίου.

Η έως τώρα παραμονή τους στον χώρο, επιβάρυνε οικονομικά, με τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα.

Εργώδης η προσπάθεια της Διοίκησης και των υπηρεσιακών του Δήμου για την εξοικονόμηση των πόρων και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων πολλών ετών.

Μετά από δημοπρασία μέσω του ΟΔΔΥ ολοκληρώθηκε η διαδικασία και μπήκαν  και χρήματα στο ταμείο του Δήμου από την εξέλιξη αυτής.