Αποκομιδή

Απόβλητα Προϊόντων Πρασίνου – Κλαδιά Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης διαθέτει στον εξοπλισμό του συνεργεία αποκομιδής με  φορτηγά,  φορτωτικά μηχανήματα  και αρπάγες που φροντίζουν για την έγκαιρη απομάκρυνση τους. Πως μπορώ να πετάξω κλαδιά και προϊόντα πρασίνου; Το αρμόδιο τμήμα για την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι το Τμήμα Σάρωσης και ειδικών συνεργείων. Τηλεφωνικά μπορείτε να ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές…

Περισσότερα