Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος κατέστησε σαφές ότι η καθαριότητα του Δήμου μας θα είναι βασική προτεραιότητά του. Το έργο που αναλάβαμε δεν ήταν εύκολο. Οι στόχοι μας, επέβαλαν την ανανέωση και ενίσχυσητου υπάρχοντος μηχανολογικού (κυρίως) εξοπλισμού, καθώς και την κατάλληλη επιμόρφωση των εργαζομένων μας στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Με μεγάλη προσπάθεια έχουμε πετύχει όλοι μαζί και έχουμε ένα πολύ καθαρό Δήμο. Συνεχίζουμε όμως δυναμικά.

Σύντομα η υλοποίηση της επένδυσης στο Ελληνικό θα δώσει μεγάλη ώθηση για ανάπτυξη. Ανάπτυξη για την οποία θα πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι.

Χρ. Κανελλίδης – Εντεταλμένος Σύμβουλος

Υπηρεσιακό. Τηλ.: 2132026036
e-mail: xristoskan@hotmail.com