Ταυτότητα

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, την συντήρηση πρασίνου καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.

Η Διεύθυνση έχει και την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου και την λειτουργία των κοιμητηρίων.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: 25ης & Αγ. Τριάδος, Ελληνικό
Τηλέφωνο: 213 2026000, 213 2026062 (Καθημερινά 8:00 – 13:30)
Φαξ: 213 2026080
email: perovallon
@elliniko-argyroupoli.gr

Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη: 15 415