Απόβλητα Ογκωδών, Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης διαθέτει στον εξοπλισμό του συνεργεία αποκομιδής με 2 φορτηγά, 2 φορτωτικά μηχανήματα και 2 αρπάγες που φροντίζουν για την έγκαιρη απομάκρυνση τους.

Πως μπορώ να πετάξω τα ογκώδη απορρίμματα;

Το αρμόδιο τμήμα για την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι το Τμήμα Καθαριότητας και Σάρωσης.

Τηλεφωνικά μπορείτε να ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές σημείο που θα αφήσετε τα αντικείμενα καθώς επίσης και την ποσότητα των αντικειμένων.

Μερικές οδηγίες για το πώς να πετάτε τα παραπάνω αντικείμενα:

  • Πότε μην αφήνετε τα ογκώδη αντικείμενα στο δρόμο παρεμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων.
  • Αφήνετε πάντα τα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ανενόχλητη η διέλευση των πεζών.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμμή Δημότη.

Ογκώδη απορρίμματα είναι:

  • έπιπλα
  • μεταλλικά μέρη οχημάτων
  • στρώματα κλπ.

Πώς μπορώ να πετάξω μπάζα;

Το τμήμα Καθαριότητας αναλαμβάνει την απομάκρυνση μπαζών. Τηλεφωνικά ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές σημείο που θα αφήσετε τα μπάζα καθώς επίσης και τον αριθμό σακουλών.

Προσοχή!! Η υπηρεσία αναλαμβάνει την απομάκρυνση μπαζών μέχρι 10 σακούλες.

Μερικές οδηγίες για το πώς να πετάτε τα παραπάνω αντικείμενα:

  • Τοποθετείτε τα μπάζα πάντα μέσα σε ειδικές σακούλες μπαζών.
  • Ποτέ μην αφήνετε τα μπάζα στο δρόμο παρεμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων.
  • Αφήνετε πάντα τα μπάζα στο πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνετε ανενόχλητη η διέλευση των πεζών.

Για πληροφορίες σχετικά με ογκώδη απορρίμματα και Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (σημεία συλλογής, τρόποι αποκομιδής), επικοινωνήστε με την υπηρεσία Καθαριότητας ή το Γραφείο Δημότη.

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων είναι:

  • προϊόντα ανακαινίσεων
  • δομικά υλικά (σίδερα, μπάζα) κλπ.

Πίσω στην Ανακύκλωση

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ρόζας Ιμβριώτη & 34η Οδός, Ελληνικό
Τηλέφωνο: 213 2026000, (Καθημερινά 8:00 – 14:30)
email: perivallon@elliniko-argyroupoli.gr
Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη: 15 415